2020 was het jaar van de ‘eerste keer’

Dat stelt een internationaal rapport over kweekvlees, opgemaakt door het Amerikaanse Good Food Institute. Kweekvlees werd voor de eerste maal in een land gecommercialiseerd. Een eerste staatshoofd proefde kweekvlees. De eerste restaurants openden met kweekvleesgerechten en een eerste reus als KFC startte een samenwerking met oog op vervanging van diens vlees uit geslachte kippen. 

De Amerikaanse NGO Good Food Institute publiceert op regelmatige basis een zogenaamde ‘staat van de industrie’ voor kweekvlees. Daarin worden kweekvleesbedrijven en hun omgeving onder de loep genomen, zo kan worden geëvalueerd hoe vlot alles verloopt in deze jonge sector. Deze maand (mei) werd het nieuwe rapport voor kweekvlees gepubliceerd.

Intussen zijn meer dan 70 bedrijven actief in kweekvlees, meer dan 40 bedrijven richten zich bovendien op infrastructuur en grondstoffen ervoor.

Zoals de titel van dit artikel aangeeft, hebben enkele belangrijke doorbraken plaatsgevonden in 2020. Vooral dat kweekvlees de eerste toelating van een overheid heeft gekregen, is baanbrekend. Singapore is een kleine staat met weinig landbouw en heeft een regelgeving die open staat voor innovatie, in het bijzonder voor voeding. Toch is hiermee het startschot gegeven voor toelatingen wereldwijd.

Het rapport van het Good Food Institute erkent het belang van die eerste commercialisering. Maar er zijn ook andere belangrijke feiten die duidelijk maken dat ontwikkeling van kweekvlees steeds meer matuur wordt. Intussen zijn meer dan 70 bedrijven actief in kweekvlees, meer dan 40 bedrijven richten zich bovendien op infrastructuur en grondstoffen ervoor. Verschillende kweekvleesbedrijven hebben een zogenaamde ‘pilot plant’ opgestart waarmee eerste hoeveelheden kunnen worden gemaakt, op beperkte schaal weliswaar. Er gebeurden opnieuw recordinvesteringen, namelijk 350 miljoen dollar in 2020, dat is ongeveer het dubbele van alles wat voordien werd geïnvesteerd. Dat is immers nodig om kweekvlees op grote schaal te laten doorbreken. Ook de eerste publieke financiering voor kweekvlees werd een feit, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Een aanzienlijk deel overigens gebeurde in België, dankzij bemiddeling vanwege GAIA. (link naar artikel).

In het rapport wordt ook aandacht geschonken aan de werkpunten. Een eerste vaststelling is dat, ondanks de doorbraken, er nog steeds uitdagingen blijven bestaan op zowel technisch als economisch vlak. Om op grote schaal te kunnen worden aangeboden, moet de productiekost van kweekvlees laag genoeg zijn. Volgens het rapport bevindt kweekvlees zich op het traject om competitief te worden met slachtvlees, maar zijn we er nog niet. Ook vanuit de overheid kan de steun hoger: wat kweekvlees ontvangt aan middelen is nog steeds een fractie van de vele miljarden dollars of euro’s die de industriële veehouderij ontvangt van overheden. Een verschuiving van die steun zal kweekvlees sneller competitief maken met vlees uit geslachte dieren.

Link naar het GFI rapport: https://gfi.org/industry/

Share

0