Belangrijk nieuws: Nederlandse regering investeert 60 miljoen in cellulaire landbouw

 

Op 14 april 2022 maakte de Nederlandse regering bekend dat ze maar liefst 60 miljoen zal investeren in cellulaire landbouw, dat is de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren.

Dit geld van de overheid wordt gehaald uit het Nationaal Groeifonds en zal dienen ter ondersteuning van de vorming van een geheel ecosysteem rond cellulaire agricultuur.

De Nederlanders zien hier duidelijk brood in, want geld van het Nationaal Groeifonds heeft als doel om structurele economische groei voor Nederland te creëren, door te investeren in innovatieve economische sectoren.

Meer zelfs: deze investering van 60 miljoen euro vormt slechts de eerste fase van een groter groeiplan waarin wordt voorgesteld om rond de 300 miljoen te investeren in cellulaire agricultuur. Daarbij moeten we dan denken aan onderwijs over dit domein, wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke integratie ervan (inclusief bij de boeren).

Klimaat en gezondheid

Er wordt gemikt op een groei van het Nederlands verdienvermogen met 10 à 14 miljard tegen 2050. Onze noorderburen verwachten duidelijk dat cellulaire agricultuur veel zal opbrengen de komende decennia, maar niet enkel financieel. De cellulaire landbouw biedt significante voordelen op het vlak van klimaat, milieu en gezondheid, luidt de prognose.

“Hoewel de producten nog niet in de schappen liggen, is de wetenschap veelbelovend en zijn de eerste bedrijven al actief. De commissie is te spreken over de potentie en de betrokken partijen”, laat de commissie van het Nederlandse Nationaal Groeifonds weten.

Ira Van Eelen, van de Stichting Cellulaire Agricultuur Nederland: “We zijn erg enthousiast over het visionaire leiderschap dat de Nederlandse regering vandaag weer laat zien.”

 

Share

0