Canadese onderzoekers zien ook voor zuivelsector potentieel in de cellulaire landbouw

Icecream

Canada is één van de grote spelers op het gebied van agrovoeding en exporteert maar liefst 62 miljard dollar aan agrarische producten. De sector biedt werk aan 500.000 mensen.
Cellulaire landbouw biedt het land de kans om zijn economische positie te versterken, de binnenlandse voedselzekerheid te verzekeren en een groeiende bevolking duurzaam te voeden.

Ontario Genomics heeft samen met onderzoekers van het Food and Agriculture Institute van de University of the Fraser Valley een rapport opgesteld waarin men de rol van cellulaire landbouw voor Canada heeft onderzocht. Het rapport laat zien dat cellulaire landbouw tot 12,5 miljard dollar aan kansen zou kunnen betekenen en tot 142.000 nieuwe banen zou kunnen creëren.

3 aanbevelingen

Het rapport geeft drie aanbevelingen om deze sector te doen ontwikkelen in Canada. Ten eerste heeft men nood aan een nationale visie en strategie voor de lokale cellulaire landbouwindustrie.

Ten tweede moet er een duidelijk en transparant regelgevend kader tot stand gebracht worden voor cellulaire landbouwproducten die in Canada of in het buitenland worden geproduceerd.

En tot slot moet de overheid verder onderzoek en commerciële ontwikkeling ondersteunen door het aanmoedigen van publiek-private partnerschappen, het samenwerken aan publieke en private investeringen, het ontwikkelen van infrastructuur en het ondersteunen van opleiding.

Ontario Genomics geeft aan dat er een combinatie moet zijn van publiek bewustzijn en technologische vooruitgang om Canada de kans gegeven na te denken over hoe we onze voedselsystemen ten goede kunnen veranderen. Deze kans moet nu gegrepen worden omdat anders andere landen het voortouw zullen nemen.

Zuivelsector

De cellulaire landbouw biedt ook mogelijkheden voor de zuivelsector. In de Verenigde Staten gebruikt Perfect Day genetisch gemodificeerde schimmels om op commerciële schaal melkeiwit te produceren voor ijs.  Andere bedrijven, zoals TurtleTree en Better Milk , ontwikkelen dan weer cellen in laboratoria om koemelk te produceren.

Het kan enige tijd duren voor deze producten in de Canadese supermarkten zullen te vinden zijn maar deze opkomende technologieën maken deel uit van de landbouwrevolutie en zullen de voedselzekerheid, de duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden in de sector verbeteren.

Dierlijke landbouw speelt een grote rol in het wereldwijde voedselsysteem maar de sector wordt kritischer bekeken, vooral als het gaat om milieueffecten en dierenwelzijnskwesties. Het is een belangrijke bron van broeikasgasemissies, meer dan 16,5 procent van de wereldwijde uitstoot , volgens sommige schattingen. De veehouderij is ook kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Recente overstromingen in Britisch Colombia hebben meer dan een half miljoen landbouwhuisdieren gedood en dreigden de gevoelige zoetwaterecosystemen van de Fraser Valley te besmetten met opgeslagen mest en landbouwchemicaliën . De intensieve veehouderij is ook een bekende risicofactor voor zoönotische ziekten en pandemieën , zoals H1N1 of de Mexicaanse griep.

18.000 boeren

De zuivelsector is belangrijk voor Canada. Meer dan 18.000 boeren zijn werkzaam op de ongeveer 10.000 melkveebedrijven in het hele land, die samen 9,5 miljard liter melk produceerden en in 2020 meer dan 7 miljard dollar verdienden .
Diervrije zuivel biedt verschillende voordelen op gebied van dierenwelzijn, milieu en de voedselzekerheid. Een rechtvaardig transitiebeleid voor cellulaire landbouw zou boeren aanmoedigen om over te stappen op diervrije zuivelproductie door middel van subsidies voor nieuwe infrastructuur, ondersteuning bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe technologieën, het behoud van biodiversiteit en omscholingen van personeel.

Bron: https://theconversation-com.cdn.ampproject.org/c/s/theconversation.com/amp/lab-grown-meats-and-cow-free-dairy-can-meet-the-demand-for-protein-and-help-address-climate-change-173404 –https://theconversation.com/milk-without-the-cow-cellular-agriculture-could-be-the-future-of-farming-but-dairy-farmers-need-help-173898

Share

0