Consumenten waarderen kweekvlees meer als ze goed geïnformeerd zijn.

study mark post

Voor het eerst is aan de Universiteit van Maastricht een onderzoek naar de acceptatie van kweekvlees door de consumenten uitgevoerd, waarbij de deelnemers daadwerkelijk vlees konden proeven dat als ‘kweekvlees’ is gelabeld. Een interview met Nathalie Rolland, voormalig onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht en voorzitter van de vereniging Agriculture Cellulaire France.

Wanneer consumenten goed geïnformeerd zijn over kweekvlees, zijn de meesten bereid om ongeveer 40% meer te betalen dan voor conventioneel vlees, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht (UM), waar professor Mark Post in 2013 ’s werelds eerste kweekvleeshamburger creëerde.

Je onderzoek is erg origineel. Consumenten bevragen over kweekvlees gebeurt altijd zonder kweekvlees zelf, aangezien het nog niet is gecommercialiseerd. Jij omzeilde dat probleem. Hoe ben je op het idee van je onderzoek gekomen?

Het is inderdaad de eerste keer dat vlees werd gepresenteerd als ‘kweekvlees’, om dan de reacties te onderzoeken. Voordien werden steeds vragen gesteld, zonder dat iets werd geproefd. Het idee kwam van Mark Post en ik wilde graag onderzoeken wat het effect van informatie zou zijn op de houding van consumenten. Onze aanpak vergde meer inspanning dan andere consumentenonderzoeken, aangezien mensen tot bij ons moesten komen om iets te eten. We vroegen aan de deelnemers om twee stukken vlees te proeven: een stuk werd voorgesteld als afkomstig van een geslacht dier, het andere stuk was zogezegd kweekvlees. In werkelijkheid waren het twee identieke stukken vlees, van geslachte dieren dus. Alle 193 deelnemers proefden effectief van het zogezegde kweekvlees én ze vonden het zelfs lekkerder dan het andere stuk.

 

Alle 193 deelnemers proefden een staaltje zogezegd kweekvlees en de meesten vonden de smaak van de "gekweekte" hamburger beter

Nathalie Rolland
Voormalig onderzoeker aan de universiteit van Maastricht en voorzitter van Agriculture Cellulaire France

Een van je conclusies is dat het informeren van consumenten echt wel een verschil maakt. Welke soort informatie heeft wel of geen invloed op de houding tegenover kweekvlees?

Informatie blijkt inderdaad van groot belang te zijn, meer geïnformeerd zijn komt overeen met een positievere houding tegenover kweekvlees. Volgens deze studie is vooral informatie over de persoonlijke voordelen van kweekvlees bepalend voor de acceptatie ervan, zoals voedingswaarde en gezondheid voor de consument. Andere informatie had minder tot geen effect.  Opvallend was ook dat de deelnemers al behoorlijk op de hoogte waren van de maatschappelijke voordelen van kweekvlees, zoals dierenwelzijn, milieu en voedselbevoorrading.

Een interessante conclusie is dat zelfs smaak psychologisch wordt beïnvloed: de deelnemers van je studie vonden het zogenaamde kweekvlees lekkerder dan het conventionele, ook al ging het tijdens het onderzoek over hetzelfde product. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Het is moeilijk om te achterhalen waarom precies het als kweekvlees gelabelde stuk beter werd gesmaakt dan het andere. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de verwachtingen wat lager waren voor het ‘kweekvlees’, waardoor het eerder verrassend was dat het zoals vlees smaakte. Volgens mij is de belangrijkste les voor kweekvleesbedrijven dat hun producten identiek moeten smaken als vlees, de vergelijking met vlees van geslachte dieren zal zeker worden gemaakt.

 

De studie vond plaats in Nederlands Limburg, waar volgens je onderzoek mensen meer afweten van kweekvlees en er opvallend positiever tegenover staan. Groeit er een soort van trots in de regio, aangezien de universiteit van Maastricht wereldwijd wordt beschouwd als de bakermat van kweekvlees, dankzij het werk van Mark Post?

Dat is moeilijk te zeggen, we hebben dat niet onderzocht. We kunnen nog niet vergelijken met andere regio’s in Nederland. Maar we mogen aannemen dat er meer artikels verschijnen in de regionale pers in en rond Maastricht en dat mensen hier beter geïnformeerd zijn over de mogelijke voordelen van kweekvlees.

Nathalie Rolland is voormalig onderzoeker aan de universiteit van Maastricht en voorzitter van Agriculture Cellulaire France

Share

0