Studie voorspelt een toekomstige vleesconsumptie waarvan 40 procent kweekvlees

Bij de eerste generatie die ouder is, namelijk de millennials of zij die geboren zijn in de periode van 1981 tot en met 1996, antwoordt ongeveer 45 procent van de respondenten dat ze kweekvlees zeer waarschijnlijk zullen eten.

Een onderzoek in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk laat een grote bereidheid zien om kweekvlees te proeven en regelmatig te eten. Vooral jongvolwassenen zijn nieuwsgierig, die openheid daalt naarmate de onderzochte leeftijdscategorie ouder wordt. Het meest opvallende resultaat is dat de respondenten een groot aandeel kweekvlees in hun toekomstig dieet voorspellen: 40 procent kweekvlees en 60 procent slachtvlees. 

Onderzoekers inzake consumentenacceptatie hebben een grote studie uitgevoerd naar de houding van Amerikanen en Britten ten aanzien van kweekvlees. Dit gebeurde op basis van een steekproef bij 2.018 Amerikaanse en 2.034 Britse consumenten. Opvallend is dat de meerderheid van de ondervraagde consumenten kweekvlees niet kenden, ondanks dat het thema toch veel media-aandacht heeft gekregen afgelopen jaren. Nadat een beschrijving werd gegeven van kweekvlees voorspelden de respondenten gemiddeld dat kweekvlees 40 procent van hun toekomstige vleesconsumptie zou uitmaken.

In de studie werden ook verschillende leeftijdscategorieën onder de loep genomen. Volwassenen van de zogenaamde generatie Z (geboren na 1996) zijn het meest enthousiast, waarbij bijna 50 procent zich erg bereid voelt om kweekvlees te eten; als daarbij de groep wordt bijgeteld die minder enthousiast is maar wel overweegt om te proeven, dan staat bijna 90 procent van de jongvolwassenen open voor kweekvlees. Bij de eerste generatie die ouder is, namelijk de millennials of zij die geboren zijn in de periode van 1981 tot en met 1996, antwoordt ongeveer 45 procent van de respondenten dat ze kweekvlees zeer waarschijnlijk zullen eten. Als daarbij de groep wordt bijgeteld die overweegt om kweekvlees te proeven, dan staat bijna 85 procent van de millennials open voor kweekvlees. Nog een generatie verder (Generatie X of geboortejaar 1965 en tot en met 1980) komen de enthousiastelingen aan 37 procent en de totale groep met een positieve houding aan iets meer dan 75 procent. Bij de zogenaamde ‘boomers’ (geboortejaar 1946 tot en met 1964) tenslotte antwoordt toch nog 33 procent dat ze kweekvlees prima vinden, iets meer dan 70 procent wil het enigszins proberen. Opvallend is ook dat de meerderheid van de enthousiaste groep over alle generaties heen, flexitariërs zijn, die gemiddeld 2 of 3 keer per week vlees eten.

Deze grote consumentenstudie bevestigt wat eerdere, kleinere onderzoeken wereldwijd reeds aantoonden: dat mensen over het algemeen open staan voor kweekvlees en alternatieve eiwitten en dat jonge mensen het meest enthousiast zijn. Ook het onderzoek voor België in opdracht van GAIA  kwam tot deze conclusie. 

De studie bij meer dan 4.000 Amerikanen en Britten werd besteld door het kweekvleesbedrijf Aleph Farms en werd uitgevoerd door onderzoekers van North Mountain Consulting Group.

 

Meer info: de studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Foods met als titel ‘US and UK Consumer Adoption of Cultivated Meat: A Segmentation Study’ en Keri Szejda als eerste auteur.  

Share

0