Twintigers en jonge dertigers meest enthousiast over kweekvlees

shoes-1245920_1920

De studie uitgevoerd door Ipsos in België, in opdracht van GAIA, bevestigt dat kweekvlees vooral jongere mensen bekoort. In de groep van 18- tot 34-jarigen antwoordt 55 procent dat het een positieve indruk heeft van kweekvlees. In de groep ouder dan 34 jaar gaat het over 40 procent, geen slechte score maar toch significant minder. En als je kijkt naar de groep die zich verzet tegen kweekvlees of er echt niets van wil weten, dan gaat het vooral over mensen ouder dan 55 jaar. Twintigers en jonge dertigers bevinden zich nauwelijks in de categorie van de weerstand, zo blijkt uit de IPSOS-enquête.

Ondanks de vele culturele verschillen wereldwijd omtrent voeding, duikt leeftijd vaak op in analyses over hoe mensen staan ten aanzien van kweekvlees. Intussen wordt de houding van jongeren ten aanzien van kweekvlees al van naderbij bekeken. Een Duitse studie, gepubliceerd dit jaar, gaat er dieper op in. Jongeren tussen 9 en 19 jaar in een middelbare school nabij Osnabrück kregen vragen en foto’s (van een hamburger met uitleg) waarop ze hun mening konden geven. Slechts 22 procent van de jongeren gaf aan dat hij of zij al ooit van kweekvlees had gehoord, toch wilde 56 procent de burger proberen. En naarmate de jongeren ouder waren, werden ze ook nieuwsgieriger om het te proeven. Dat komt overeen met hoe jongeren algemeen omgaan met eten en nieuwe smaken: tussen 10 en 15 jaar neemt de invloed van de ouders af en gaan jongeren zelf op zoek naar eetervaringen. Die ontdekkingen bepalen dan weer het eetpatroon tijdens het ouder worden. Naarmate kweekvlees meer beschikbaar wordt en ingeburgerd raakt, zullen mensen dus opgroeien met kweekvlees en het als iets normaal beschouwen. Vervolgens kan het een vast onderdeel worden van het dieet.

Meer uitleg op school

Een andere recente studie laat echter een ander geluid horen: een Australische onderzoeksgroep nam de zogenaamde ‘Generation Z’ in Sidney onder de loep. Dat is de generatie geboren tussen 1995 en 2010. Het enthousiasme onder jongeren in Sidney lijkt laag, slechts 28 procent bleek bereid om kweekvlees te eten. De onderzoekers geven zelf toe dat hun vraagstelling ervoor kan gezorgd hebben dat er negatief wordt geantwoord (kweekvlees wordt bijvoorbeeld beschreven als “vlees dat in labo wordt gemaakt”). Maar ze wijzen ook op het gebrek aan kennis bij de jongeren over de manier waarop conventioneel vlees tot stand komt. De Australische trots op ‘hun’ vlees zou eveneens een rol spelen. Daarmee komen we bij een andere veelvoorkomende conclusie uit consumentenonderzoek: naarmate mensen beter geïnformeerd zijn, staan ze ook positiever ten aanzien van nieuwe voeding. Zowel de Duitse als Australische onderzoekers pleiten alvast voor meer uitleg op school over hoe vlees in al zijn vormen tot stand komt.

De Duitse studie waarvan sprake: ‘Attitudes and acceptance of young people toward the consumption of insects and cultured meat in Germany’ van onderzoekers Jacqueline Dupont en Florian Fiebelkorn.

De Australische studie waarvan sprake: ‘Cultured Meat and Australia’s Generation Z’ van onderzoekers Diana Bogueva en Dora Marinova.

Share

0